fbpx

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van de diensten van Akkerman | Juridisch advies verwerk ik jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens ik verwerk en hoe ik deze gegevens verwerk. Lees deze privacyverklaring vooral door als je hier meer over wilt weten. 

Ik begrijp ook dat je liever onderneemt, dan een privacyverklaring leest, daarom de privacyverklaring in het kort: 

Ik verwerk de persoonsgegevens die je aan mij verstrekt. Dit kan direct door het invullen van ons contactformulier of indirect het plaatsen van cookies op jouw telefoon of laptop doordat je gebruikt maakt van deze website. Met deze gegevens verbeter ik mijn diensten. Ik doe er echt alles aan om jouw persoonsgegevens echt privé te houden en verkoop deze gegevens niet door. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Bel vooral.   

Ben je na het lezen van de kort versie van de privacyverklaring benieuwd naar de gedetailleerde versie, lees dan door. Welke gegevens ik verwerk en waarvoor ik ze gebruik lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe lang ik je gegevens bewaar en wie toegang heeft tot je data. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Ik verwerk persoonsgegevens die jij ten behoeve van de dienstverlening verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van verwerkers. Ik verwerk o.a. de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam; 
 • Bedrijfsnaam; 
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer; 
 • Woon en/of vestigingsadres; 
 • IBAN-nummer;
 • Klant-/offerte-/opdrachtnummer.

Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat jij deze op eigen initiatief hebt verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamel ik persoonsgegevens zodra jij de website bezoekt en het contactformulier op de website invult. 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt? 

Ik verwerk persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Een dienst of product: Wanneer je een dienst bij mij afneemt worden o.a. de volgende gegevens verwerkt: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en gegevens die jij aan mij verstrekt. Ben je een bedrijf? Dan verwerk ik ook je KvK-nummer, BTW-nummer en je bedrijfsnaam. Ik verwerk deze gegevens om de diensten uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden in ieder geval zeven jaar bewaard.
   
 • Betalingen: Zodra je bij mij iets afrekent of een factuur moet worden verzonden, worden o.a. de volgende gegevens verwerkt: je voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en het opgegeven IBAN-nummer, BIC nummer en de naam van je bank. Deze gegevens worden in ieder geval zeven jaar bewaard.  
 • Contactformulier: indien je contact met mij hebt opgenomen via het contactformulier op de website, per e-mail of telefoon, dan worden de gegevens die jij hebt verstrekt door mij verwerkt. Ik verwerk deze gegevens om te kunnen reageren en/of in het kader van de dienstverlening. Deze gegevens worden in ieder geval zeven jaren bewaard, zodat ik op een later moment weet waarover is gesproken

Op basis van welke juridische gronden worden de gegevens verwerkt? 

Ik verwerk de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 2. de uitvoering van een overeenkomst;
 3. uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 4. een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden de persoonsgegeven bewaard? 

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Worden de persoonsgegevens ook gedeeld? 

Ik verkoop jouw persoonsgegevens niet aan derden. Ik geef persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor mijn dienstverlening. Partijen die toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens mij en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van mij  jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Ik deel jouw gegevens onder andere met de volgende bedrijven: 

CLOUD 86

Voor de hosting van de website wordt gebruik gemaakt van de diensten van Cloud86. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor het laten functioneren van de website en krijgt geen toegang tot klantgegevens. Lees voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Cloud86 de privacyverklaring op hun website: https://cloud86.nl/privacy-policy/

PayPro

Voor de betaling maak ik gebruik van PayPro B.V. Lees voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door PayPro de privacyverklaring op hun website: https://www.paypro.nl/privacy-statement-eu/ .

Toezichthouders

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zal ik je hierover informeren. 

Wie is verantwoordelijk voor andere webpagina’s? 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik houd geen toezicht op en ben niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. 

Wat zijn je rechten? 

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd per e-mail contact met mij opnemen. Daarnaast heb je op grond van de AVG een aantal rechten. Je kunt mij verzoeken om: 

 • je persoonsgegevens te verwijderen;
 • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
 • een kopie van je persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
 • de toestemming die je eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor ik aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Ik zal je hiervan op de hoogte stellen. 

Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kan ik je vragen om je te identificeren om misbruik te voorkomen. 

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? 

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Ik help je graag verder. Stuur een e-mail naar info@akkerman.nl en er zal zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden goed beschermd!

Ik doe er alles aan om je persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene privacy wet- en regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens worden beveiligd door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen terechtkomen. In geval van een datalek doe ik (indien nodig) hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, wordt dit ook bij jou gemeld. 

Waar staat de huidige privacyverklaring? 

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in de privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Door onderaan deze pagina te kijken naar de datum van de huidige privacyverklaring, kun je zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je een vraag? 

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Ik help je graag verder. Neem vooral contact met mij op: 

Akkerman | Juridisch advies

t.a.v. Malou Akkerman

Phebensstraat 5

9711 BL  Groningen

info@akkerman.nl