fbpx

Wij vinden het erg belangrijk dat je onze voorwaarden GOED doorleest!

Algemene voorwaarden

Voor onze affiliates

Je gaat onze producten verkopen als affiliate. Ontzettend leuk! Wij houden ervan om samen te werken en ervoor te zorgen dat iedereen er (financieel) op vooruit gaat: jij, wij en zeker ook onze klant. Waar wij ook van houden is ons bedrijf. Aan onze samenwerking zijn een aantal spelregels verbonden. Deze spelregels staan uitgeschreven in deze algemene voorwaarden die van toepassing op onze samenwerking. 

Deze algemene voorwaarden zijn zo geschreven dat iedereen ze begrijpt. Dat vinden wij belangrijk. Om ervoor te zorgen dat je nu alvast weet waar je aantoe bent, volgt een kleine samenvatting

Wij houden van ons product en van ons bedrijf. Alles wat wij doen moet in het voordeel zijn ons bedrijf, dus ook onze samenwerking. Wij verwachten dat jij je niet negatief over ons bedrijf zult uitlaten, geen leugens verkondigt, onze klanten goed behandelt en ontzettend veel geld met ons gaat verdienen. 

 Dit is belangrijk om te weten: Je werkt met een juridisch kantoor samen, dus als wij zien dat jij je niet houdt aan de spelregels, dan zullen wij direct actie ondernemen. Wij weten de wegen en houden er niet van als er misbruik wordt gemaakt van onze samenwerking. 

 No worries, houd jij je gewoon aan de spelregels, dan gaan we een geweldige samenwerking tegemoet. 

 Daarnaast denken wij graag mee in campagnes en vinden het prettig om te zien wat jij voor ons doet. Mocht je ergens tegenaan lopen, twijfelen over een geschreven tekst in een campagne, blog of webpagina, of heb je gewoon een vraag, neem gerust contact met ons op. Dat kan via de telefoon (+ 31 (0) 6 28 62 31 82) of via de mail (maarten@affiliatevoorwaarden.nl). 

 

Succes met de verkoop! 

 

Nu volgt de volledige tekst van onze algemene voorwaarden. 

 

 1. Algemeen
 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Affiliate voorwaarden’ mede verstaan: Akkerman | Juridisch advies, Akkerman | legal advice en alle aan ons gelieerde ondernemingen, handelsnamen, domeinnamen en merken, waaronder maar daartoe niet beperkt Affiliate voorwaarden(.nl).  
 2. Op alle rechtsbetrekkingen met Affiliate voorwaarden zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Door jou gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Door affiliate werkzaamheden voor ons te verrichten en deze samenwerking (lees: overeenkomst) met ons aan te gaan, stem jij ermee in en verbind jij je ertoe dat je de capaciteit en bevoegdheid hebt om deze voorwaarden aan te gaan en je (bedrijf) daaraan te verbinden. 
 4. Wij werken niet samen met kortingscode partijen en partijen die geldtegoeden (cashback) uitbetalen aan hun leden. 

 

 1. Looptijd 
 1. Deze voorwaarden gaan in op de datum van uitvoering van deze voorwaarden (“ingangsdatum”) en blijven van kracht totdat ze worden beëindigd in overeenstemming met de bepalingen ervan. 
 2. Wij kunnen de samenwerking onmiddellijk, zonder reden en zonder kennisgeving beëindigen. Wij zijn in geen geval enige vergoeding aan jou verschuldigd. 

 

 1. Commissie 
 1. Je ontvangt een commissie voor verwijzingen die resulteren in een goedgekeurde transactie (een zogeheten “pay per sale”- commissie). Van een goedgekeurde transactie is sprake indien de verkoop van ons product die door een door jou geïnitieerde actie door ons is bevestigd als goedgekeurd. 

 

 1. Betaling 
 1. Wij bekijken maandelijks welke commissies jij hebt verdient met de affiliate werkzaamheden. Aan het einde van de maand zullen wij de verdiende commissies overmaken op het bij ons bekende rekeningnummer. 
 2. Wij behouden ons het recht voor om niet-vrijgegeven gelden terug te vorderen, of niet uit te betalen als later blijkt dat de transacties het resultaat zijn van onethische activiteiten of in strijd zijn met deze algemene voorwaarden

 

 1. Verplichtingen affiliate 
 1. Jij verklaart dat jij je niet zult bezighouden met frauduleuze, onethische of onwettige activiteiten, of enige activiteit die niet transparant is voor, noch in het belang is van Affiliate voorwaarden en klanten van Affiliate voorwaarden. 
 2. Het is niet toegestaan om handelingen of gedragingen te verrichten die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de Nederlandse Reclame Code, alle overige regelingen en de openbare orde en goede zeden. Meer in het bijzonder is het niet toegestaan onfatsoenlijke, immorele of discriminerende uitingen te verspreiden. 
 3. Je verkoopt geen onwaarheden! Hieronder valt in ieder geval dat je mag niet garanderen dat juridische documenten waterdicht zijn en een koper met deze producten geen risico meer zal lopen. Alle affiliates die verklaringen overeenkomstig of lijkend op het voorgaande zullen wij direct uit ons affiliateprogramma halen. 
 4. Het is niet toegestaan om negatieve uitingen over Affiliate voorwaarden te verspreiden. Gebruik geen woorden als: ‘Oplichter’, ‘Oplichting’, ‘Fraude’ of ‘Onbetrouwbaar’. 
 5. Je aanmelding als affiliate bij ons is persoonlijk en niet over te dragen aan een ander. 
 6. Het is niet toegestaan om je voor te doen als een vertegenwoordiger/medewerker of enig andere functie van Affiliate voorwaarden. Het moet duidelijk zijn dat jij als affiliate ons product promoot. 
 7. Je plaatst geen (test)bestellingen via jouw affiliate account bij ons affiliateprogramma.
 8. Je mag geen reclame maken, domeinen registreren en handelingen verrichten die lijken op, verwant zijn of een misspelling zijn van Affiliate voorwaarden en/of Akkerman, bijvoorbeeld met spelfouten. 
 9. Je rankt niet in Google op de zoekcombinatie ‘kortingscode Affiliate voorwaarden’ of ‘kortingscode Akkerman’ of varianten hierop. 
 10. Je zorgt voor een goede en begrijpelijke privacyverklaring op je website. 
 11. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens en bescheiden ter promotie onze producten op jouw website, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 
 12. Het is niet toegestaan om gebruikt te maken van malware, of andere softwareprogramma’s die zijn ontworpen om computersystemen te beschadigen of ongewenste acties uit te voeren. 
 13. Je bent niet gerechtigd om rechtstreeks door de klant aan jou gedane betalingen te accepteren. Jij zult in dat geval de betaling restitueren en de klant doorverwijzen naar ons. 
 14. Je promoot ons op zodanige wijze dat de bezoekers bewust op het promotiemateriaal of de tekst link klikken. Je mag ons niet promoten door middel van onwenselijke en/of dubieuze technieken. Je maakt dus geen gebruik van:  
 • promotionele of wervende uitingen in pop-up, pop-under, cookiedropping, frames, iFrames, site overlay, black and gray hat marketing, of vergelijkbare vensters of technieken; 
 • het vertonen van promotionele of wervende uitingen op websites en/of ander media die een haatdragend, racistisch, erotisch of pornografisch karakter hebben; 
 • het uitvoeren van promotie via ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms of een vergelijkbare medium (‘spam’); 
 • toolbars om de bezoekers van de website van Affiliate voorwaarden door te sturen via een affiliatelink. 

 

 1. Website
 1. Jij geeft jouw website zodanig vorm dat het voor een ieder duidelijk is dat het niet om een website van Affiliate voorwaarden gaat. 
 2. Jij zorgt en bent er verantwoordelijk voor dat het voor iedereen, voordat er wordt doorgeklikt, duidelijk is dat je wordt doorgestuurd naar een website van Affiliate voorwaarden. 

 

 1. Adverteren
 1. Wij vinden het prima dat je onze juridische documenten promoot in een advertentie. Het is alleen niet toegestaan om: 
 • in een advertentie direct naar de website van Affiliate voorwaarden te linken, hieronder valt ook verkeer die via redirect naar onze website (of andere websites van Affiliate voorwaarden) worden doorgeleid; 
 • te adverteren met een directe link naar Affiliate voorwaarden op een verzamelwebsite, zoals Marktplaats en Marktplaza; 
 • in een advertentie je voor te doen als een vertegenwoordiger of medewerker van Affiliate voorwaarden of dat je namens Affiliate voorwaarden reclame mag maken; 
 • onwaarheden te verkopen.  

 

 1. Nieuwsbrieven
 1. Je houdt je aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder aan de eisen van de Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 
 2. Je verstuurt een e-mail met een promotie van een product van Affiliate voorwaarden alleen naar bezoekers als je hier van tevoren uitdrukkelijke goedkeuring hebt gekregen van Affiliate voorwaarden.
 3. Ontvangers van jouw e-mails moeten hier toestemming voor hebben gegeven en een opt-out mogelijkheid geboden worden.  

 

 1. Gezamenlijke verplichtingen
 1. Wij gaan een samenwerking aan voor eigen rekening en risico en zijn naar anderen (derden, zoals klanten) zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eigen handelen en/of nalaten. Jij vrijwaart ons voor aanspraken van derden in het kader hiervan. 

 

 1. Promotiemateriaal
 1. Wij stellen promotiemateriaal beschikbaar. Je gebruikt deze content alleen voor de websites die je bij ons hebt aangemeld. 
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het promotiemateriaal. Je dient deze content zelf goed door te lezen en te beoordelen. 
 3. Het is niet toegestaan om de content – zonder onze toestemming – aan te passen en/of je mag niet zelf (soortgelijk) promotiemateriaal maken. 
 4. Je mag de inhoud van de betreffende affiliate website waar jij affiliate werkzaamheden voor verricht als inspiratie gebruiken en alleen met onze schriftelijke toestemming gebruiken en/of kopiëren.  

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) de website, producten en/of diensten van Affiliate voorwaarden, waaronder de onderliggende software, documenten, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen etc, berusten bij Affiliate voorwaarden. Niets aan onze samenwerking is bedoeld om enig belang of eigendom in de intellectuele eigendomsrechten naar jou over te dragen. 
 2. Het is niet toegestaan om onze intellectuele eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Affiliate voorwaarden over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 
 3. Je verkrijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, sublicentieerbare, royaltyvrije licentie om onze intellectuele eigendom te gebruiken en weer te geven met het oog op het leveren van jouw services als affiliate. Jij zult daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van ons opvolgen.
 4. Wij garanderen op geen enkele wijze dat de aan jou ter beschikking  gestelde informatie geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 1. Rechten van Affiliate voorwaarden
 1. Wij hebben te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen verkopen via jou af te keuren, de samenwerking met jou te beëindigen en/of je niet langer toe te staan om bepaalde producten en diensten van ons aan te bieden en te verkopen.
 2. Wij leveren onze services op een ‘as is’-basis en wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid of uptime van onze services en producten. 

 

 1. Privacy
 1. Jij houdt je aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. Je bent verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen op jouw website en daarbij behorende diensten. Wij hebben geen enkele zeggenschap over jouw data- en privacybeleid. 
 2. Je zult te allen tijde en onverwijld medewerking verlenen aan onze verzoeken met betrekking tot jouw verwerking van persoonsgegevens, zoals inzage in de opt-ins. 
 3. Persoonsgegevens die betrekking hebben op Affiliate voorwaarden mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Affiliate voorwaarden door of namens jou verwerkt worden.

 

 1. Klachten 
 1. Als jij een klacht hebt over onze dienst, dan kan dat per e-mail worden gecommuniceerd met ons. Wij streven ernaar de klacht zo snel mogelijk te behandelen.
 2. Zodra wij een klacht ontvangen over jouw werkzaamheden op basis van deze samenwerking, ben jij verplicht om per direct je affiliate werkzaamheden stil te leggen, de activiteiten staken en zullen wij – gedurende de behandeling van de klacht – de betaling van de verschuldigde commissie opschorten. Jij hebt gedurende de opschorting geen recht op enige commissie, compensatie of enige vorm van betaling. 

 

 1. Aansprakelijkheid 
 1. Handel je in strijd met deze algemene voorwaarden, dan verzoeken wij je om de betreffende handelingen per direct te staken en gestaakt te houden. Daarnaast zullen wij je per direct aansprakelijk stellen voor de schade die wij hierdoor hebben geleden en zullen lijden, waarbij juridische maatregelen (uiteraard) niet worden uitgesloten. 
 2. Mocht een staking van de werkzaamheden ons inziens niet voldoende zijn, dan zullen wij je per direct uit het affiliate programma halen. 
 3. Wij kunnen jouw affiliate werkzaamheden voor Affiliate voorwaarden tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik stellen, zonder dat jij daar enige rechten aan kan ontlenen.
 4. Jij bent aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden op basis van onze samenwerking. Affiliate voorwaarden is niet aansprakelijk voor de uitingen en/of informatie die door jou worden verspreid.
 5. Affiliate voorwaarden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de informatie en/of gegevens die jij presenteert. Iedere aansprakelijkheid van Affiliate voorwaarden voor jouw schade die ontstaat door het ontlenen van informatie en/of door overige gegevens die jij presenteert, is dan ook uitgesloten. 
 6. Jij vrijwaart Affiliate voorwaarden hierbij voor alle schade en aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit onze samenwerking.
 7. Affiliate voorwaarden is nimmer aansprakelijk voor, of wordt geacht in strijd te handelen  met deze voorwaarden vanwege enige vertraging of niet-uitvoering zoals vereist door deze voorwaarden.

 

 1. Geheimhouding 
 1. Jij zult alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. Affiliate voorwaarden, onze diensten of deze samenwerking ter kennis of in handen van derden komt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Affiliate voorwaarden zal jij informatie en/of gegevens welke je door Affiliate voorwaarden ter beschikking zijn gesteld, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden overeenkomstig onze samenwerking.  

 

 1. Boete
 1. Bij overtreding van het bepaalde in deze algemene voorwaarden verbeur jij zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat Gebruiker in overtreding is. Een verschuldigde boete laat onverlet het recht van Affiliate voorwaarden op vergoeding van door ons geleden schade, kosten en rente.

 

 1. Wijziging Algemene voorwaarden
 1. Wij mogen deze algemene voorwaarden op ieder door ons gewenst moment wijzigen en/of aanvullen. Wij zullen je hiervan (per e-mail) op de hoogte stellen. 

 

 1. Overige bepalingen
 1. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 2. Op al onze rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank van de locatie van Affiliate voorwaarden is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

 

Phebensstraat 5
9711 BL  Groningen

KVK: 76546942
BTW: NL860668769B01